Masaj her yn ile VP MasaJ 'ta..
Aromaterapik Bitkiler Yazdr e-Posta
Cumartesi, 27 Eyll 2008
adacayi
ADA
ÇAYI
Latincesi Salvia Officinalis olup yapraklar yumuak, gri yeil renkli bir bitkidir. Gargara halinde boaz arlarna kar ve yara iyi edici olarak kullanlr. Adaçay aromatik ya %15 sineol içerir. Bu madde solunum yollar için iyi bir antiseptiktir.
Herbal Terapi
Dolam sistemi hastalklarndan, düük tansiyonda, lenf dolam bozukluklarnda ve idrar söktürücü olarak, sindirim sistemi rahatszlklarndan, ishalde, karndaki gazda, hazmszlkta ve karacier hastalklarnda, larenjitte, ses ksklnda, farenjitte, di arlarnda, bütün romatizmal hastalklarnda, özellikle eklem arlarnda solunum sistemi rahatszlklarnda, bronitte, balgam söktürmede, kadn hastalklarndan hemorejidede, erken adet kesilmelerinde, menopozda, arl adetlerde ve yumurtalk problemlerinde etkilidir.
Aromaterapi
Adaçay aromatik ya yeil, koyu olup aromatik bir kokuya sahiptir. Antiseptik ve cilt gerici tonik ve s verici ve geveme salayc etkiye sahiptir. Adet arlarnda, streste, ba arlarnda ve yorgunlukta kullanlr.
Kozmetikte Kullanm
Yüzdeki iliklerde, ciltteki dolam bozukluuna baliliklerde, cilt iltihaplanmalarnda, ciltteki tahrilerde, ülser ve yaralarda, saç dökülmesinde ve tonik olarak kullanlmaktadr.
Kullanm ekli
Aromatik ya masaj tarznda ve banyoda uygulanmaktadr. Banyoya bir kaç damla konularak srt arlarna, eklem arlarna, kramplara, gerilimde, kantl derilerde ve enerjik olmada kullanlr. Cilt için ve boyun için masaj tarznda uygulanmaktadr. Kullanlmadan önce dilüe edilmelidir. Hamilelikte kullanlmaz.
Uygun Karmlar
Bergamot Limon Lavanta Biberiye.

AKASYA
Latincesi Robinia Pseudoacacia olup, vatan Kuzey Amerika'dr. Ülkemizde de çok yetien, dikenli bir aaçtr. Çiçekleri beyaz ve sar renkte, salkmlar halinde güzel kokuludur. Gölge vermesi için yol kenarlarna dikilir ve çiçeklerinden parfümeride kullanlan esans elde edilir.
Herbal Terapi
Sindirim sistemi rahatszlklarndan karndaki gazn giderilmesinde, ishalde, derideki iltihaplarda kullanlan akasyann kabuklarndan günümüzde deri sanayinde yararlanlmaktadr.
Aromaterapi
Akasya çiçei aromatik ya, bal tadnda, yeil çiçek kokusunda ve vücutta gevemeyi salayan, sakinletirici, yattrc, antiseptik etkiye sahiptir. Teskin edici keyif veren bir ürün olduu için

melankolide ve depresyonda, ruhsal skntlarda, ar hassasiyetlerde, hemen bütün psikolojik rahatszlklarda kullanlr.
Kozmetikte Kullanm
Bütün cilt rahatszlklarnda, antiseptik ve tonik olarak kullanlr.
Kullanm ekli
Masaj ya olarak, banyoda, buu tarznda kullanlmaktadr. Banyoda scak suya konularak cilt için kullanlr. Boyun arlarnda ve omuz arlarnda masaj olarak kullanlmaktadr. Birkaç damla scak suya damlatlarak radyatöre konulursa odann havasnn temizlenmesi salanr. Akasya ya dilüe edilmeden kullanlmamaldr.

ARDI
Ç
Latincesi Juniperus communis olup, Kuzey Yarmküre'de yaygn olarak bulunmaktadr. Ülkemizde Trakya bölgesinde yetien, çal tarznda küçük bir aaçtr. Meyveleri mavimsi siyah renkte olup, idrar söktürücü olarak ve alkollü içkilerin hazrlanmasnda kullanlr. Terkibinde esans, eker ve reçi-nemsi maddeler vardr.
Herbal Terapi
Dolam sisteminde kan dolamm artrc etkisi vardr, hemoroidde kullanlr. Sindirim sistemi hastalklarndan di arlarnda, karndaki kolit tarzndaki arlarda, karndaki gaz ikayetlerinde, hazmszlkta etkilidir. drar yollar hastalklarndan sistitte, idrar söktürücü olarak, ieme zorlanmalarnda, idrar yollar talarnda ve kadn hastalklarndan vajinal akntlarda, arl adetlerde, adet kanamalarndaki yetersizlikte kullanlr. Romatizmal hastalklarda ary kesmek için, psikolojik rahatszlklardan ruhsal skntda, uykusuzlukta, streste kullanlr.
Aromaterapi
Ardç ya, çam kokusunda olup tad biber acsndadr. drar söktürücü, antiseptik, kaslarda geveme salayc etkisi olup iyi bir ar kesicidir. Aromaterapi olarak adet problemlerinin giderilmesinde, idrar zorlamalarnda, kramplarda ve yava olan dolam bozukluklarnda, streste kullanlmaktadr.
Kozmetikte Kullanm
Yal ciltlerde iyi bir toniktir. Akne tedavisinde ve selülit tedavisinde kullanlr.
Kullanm ekli
Ardç aromatik ya masaj tarznda, banyoda, solunum, kompres ve lapa tarznda uygulanr. Romatizmal hastalklarda ardç ya dilüe edildikten sonra masaj tarznda eklemlere uygulanr. Bütün adet ikayetlerinde, masaj tarznda uygulama önerilir. Banyoya konulan birkaç damla ardç ya gevemeyi salar. Odalarn temizlenmesinde antiseptik özellii olduu için mikroplaröldürmek için kullanlr. Ardç ya dilüe edilmeden kullanlmaz, hamilelikte kullanm sakncaldr.
Uygun Karmlar
Benzoin Selvi Lavanta Santal esans.

BERGAMOT
Latince ismi Citrus Aurantum Bergamia'dr. Bergamot Ya olgunlam eki turunç kabuundan elde edilmektedir. Yapsnda %35-45 linalil asetat vardr. Yeilimtrak veya sar yeil renkte, ac lezzette, ho kokulu bir yadr. Meyve ülkemizde ve Akdeniz ülkelerinde örnein talya, Sicilya ve Afrika da yetimektedir. Portakalla limon arasnda bir meyvedir. K aylarnda yetimektedir.
Herbal Terapi
Kuvvetli bir antiseptik etkiye sahiptir. Ar kesici etkisinden dolay herpes adn verdiimiz uçukta kullanlmaktadr. Vaginal kantlarda banyoya konularak kullanlmas tavsiye edilir. Bitkinin yapraklar çay tarznda kullanlr.
Aromaterapi
Sindirim sistemi hastalklarndan, kolik tarzndaki karn arlarnda, barsaklardaki gaz ikayetlerinde, hazmszlkta, mide arlarnn tedavisinde kullanlr. drar yollan hastalklarndan sistit adn verdiimiz idrar yollan iltihabnda ve arl idrar edenlerde kullanlr. Ba arlarnda, tonsilitte, farenjitte, bataki kokular yok etmekte kullanlr. Psikolojik rahatszlklardan anksiyete ve insomnia adn verdiimiz uykusuzlukta, irribilitede etkilidir. Solunum sisteminde bronitte özellikle limon ya ile birlikte kullanlr.
Kozmetikte Kullanm
Aknede, yal ciltte, seborede, ciltteki yaralarda, egzama-h ciltlerde kullanlr. Cildi gerici ve nemlendirici etkisinin yannda antiseptik etkisi mevcuttur. yi bir deodoranttr. Evlerde mikroplaröldürmek için kullanlr.
Kullanm ekli
Masaj tarznda, banyoda ve inhalasyon tarznda kullanlr. Çok güzel kokusu olmasndan dolay scak suda buhar solunum yolu ile kullanlr. Taze bir canllk verir. Masaj olarak kullanmda cildi gerdii gözlenmektedir.
Kullanmda dikkat edilecek husus, bergamot yann günenda deriyi tahri etme özellii mevcuttur. Onun için günena maruz kalmamaldr. Evde kullanmda dilüe edilmelidir. Dilüe etmek için miktara bergamot ya kadar alkol ilave edilmelidir.
Uygun Karmlar
Selvi Yasemin Lavanta Neroli.

B
BERYE
Latincesi Rosmarinus Officinalis olup, Akdeniz bölgesinde ve ülkemizde yetien bir bitkidir. Genellikle bahçelere çit yapmak maksad ile kullanlr. Aromatik ya tpta kullanlan bir maddedir. Yan tahri edici bir özellii vardr. Romatizmal ilaçlarn terkibine girer. Yapraklar baharat olarak kullanlr.
Herbal Terapi
Kan dolam rahatszlklarndan düük tansiyonda, lemfatik dolam bozukluuna balödemlerde ve zayf dolamlarda, sindirim sistemi rahatszlklarndan karn arsnda, kabzlkta, karndaki gazda, safra kesesi talarnda, ishalde, karacier rahatszlklarnda ve gastrit ikayetlerinde kullanlr. Ba arsnda, souk algnlklarnda, migrende, ve unutkanlklarda, kadn hastalklarnda, arl adetlerde, akntlarda,
erken adet kesilmelerinde, idrar söktürücü olarak ve idrar edememe durumunda kullanlan biberiye, psikolojik rahatszlklarda, halsizlikte, dikkat dalmnda, sinir hastalklarndan, felçte kullanlmaktadr. Romatizmal hastalklarnda, eklem arlarnda, boyun arlarnda kullanlr. Solunum sistemi hastalklarnda, astmda, öksürükte ve kronik bronitte kullanlmaktadr.
Aromaterapi
Yeil bir aac andran nane kokusundadr. Antiseptik ve uyarc etkisi olan biberiye aromatik ya kan durdurucu ve dinçlik verici bir etkiye sahip olup ayn zamanda iyi bir antiseptiktir. Aromatik ya ba arlarnda, akcier hastalklarnda, dolam bozukluklarnda ve idrar zorlanmalarnda kullanlmaktadr.
Kozmetikte Kullanm
Saç dökülmesinde, saçlardaki kepeklerde, ciltteki kepeklenmelerde, selülitte ve ciltteki dolam bozukluklarnda, cildin yenilenmesinde ve iltihaplanmalarda kullanlr.
Kullanm ekli
Biberiye aromatik ya masaj tarznda, banyoda ve buu tarznda uygulanmaktadr. Ba arlarnda, kas arlarnda, vücudu stmak amacyla masaj tarznda uygulanr. Mental ve fiziksel yorgunluklarda, öksürükte, öteki solunum problemlerinde buu tarznda uygulanr. Biberiye aromatik ya dilüe edilerek kullanlmaldr. Hamilelikte ve epilepside kullanlmaz.

B
NYAPRAK
Latincesi Achillea Millefolium olup Avrupa'da yetien ülkemizde yabani olarak bulunan pembemsi bitkidir. Bitkinin çiçeksi çiçeklerinden aromatik ya elde edilir. Karn ars giderici ve iltihap tedavi edici özellii vardr. Tpta yara tedavisinde kullanlr.
Herbal Terapi
Binyaprak çiçei uzun yllardr enfeksiyonlarn tedavisinde, atete ve sindirim sistemi ikayetlerinde kullanlmaktadr. Yunan mitolojisinde Achilles topuundan yaraland zaman binyaprak çiçeini kullanmtr. Günümüzde az iltihaplarnda kullanm tercih edilir.
Aromaterapi
Binyaprak çiçei aromatik ya, yosunumsu, taze ve kâfur kokusundadr. ltihap giderici, antiseptik, kan kesici, ruhsal rahatlk verici ve derin bir geveme yapcözellii vardr. Sinirsel rahatszlklarda, düük tansiyonlarda kullanlmaktadr.
Kozmetikte Kullanm
Aknede, yal ciltlerde, saçlarn kuvvetlendirilmesinde yüz için tonik ve yumuatc olarak kullanlr.
Kullanm ekli
Binyaprak aromatik ya masaj tarznda banyoda ve buu tarznda kullanlr. Kaslarda geveme ve uykusuzlukta masaj tarznda, asabi hipertansiyonda, cilt için banyoda kullanlmaktadr. Dilüe edilmeden kullanlmaz. Hamilelikte kullanlmas sakncaldr.

Ç
AM
Latincesi Pinus Palustris olup kn yaprak dökmeyen inemsi yaprakl aaçlardr. Ülkemizde 90 kadar türü vardr.
Herbal Terapi
Sindirim sistemi rahatszlklarndan safra kesesi talar ve ishallerde, idrar yollar iltihaplarnda, psikolojik yorgunluklarda, solunum sistemi rahatszlklarndan sinüzitte bütün solunum sistemi iltihab enfeksiyonlarnda, astmda ve bronitte kullanlr.
Aromaterapi
Çam aromatik yaçok sert, koyu yapda, kâfur kokusundadr. Antiseptik etkisi mevcuttur. Bütün viral enfeksiyonlarda, öksürükte ve souk algnlklarnda kaslardaki arlarda ve romatizmal hastalklarda etkilidir.
Kozmetikte Kullanm
Ölü hücrelerin temizlenmesinde, terlemede, tonik olarak kullanlr.
Kullanm ekli
Masaj tarznda, banyoda, buu eklinde, lapa tarznda uygulanr. Göüs arlarnda ve souk algnlklarnda masaj tarznda uygulanr. Kan hzlandrc ve kaslardaki arlar giderici etkisinden ve ayaklardaki terlemeyi gidermek için bir kaç damla scak suya konulur. Uzun süreli kullanmlarda dilüe edilerek kullanlmaldr.
Uygun Karmlar
Lavanta Biberiye.

Ç
AYAACI
Latincesi Melaleuca Alternifolia olup meneke renginde çiçekleri vardr. Aromatik ya yapraklarndan elde edilir ve her ne kadar bildiimiz çay tadna benzemese de çayaac olarak adlandrlmtr.
Herbal Terapi
Sindirim sistemi rahatszlklarndan hazmszlkta, ishalde ve karn arlarnda, üütmede, az temizlii için gargara olarak ve faranjitte, solunum sistemi rahatszlklarndan, bronitte kullanlr.
Aromaterapi
Çayaac aromatik ya ac, baharat ve ilaç kokusundadr. Tahri edici etkisi olmayan, bakteri, mantar ve virüs öldürücüçok güçlü etkiye sahip bir üründür. Mantar ve böcek sokmalarnda kullanlr.
Kozmetikte Kullanm
Aknede, yanklarda ve ciltteki krklarda kullanlr.
Kullanm ekli
Aromatik ya, masaj tarznda,banyoda, buu ve lapa tarznda uygulanmaktadr. Dilüe edilmeden
kullan
lmamaldr.
Uygun Karmlar
Papatya Limon Mirra.

DA
SELVS
Da selvisi aac aromatik yann Latincesi Cetrus Atlantica'dr. Selvi aacnn kozalaklarndan elde edilir. Mumya yapmnda kullanlmaktadr. Bugün Lübnan ve Fas'ta yetimektedir.
Herbal Terapi
Romatizma! hastalklarda, antiinfalamatur olarak el ve ayak parmaklarndaki üümelerde kullanlr. Antiseptik özellii mevcuttur. drar yollarnda ödem çözücü yani diüretik etkisi mevcuttur. Sistitteki arl iemelerde kullanlr. Akcier hastalklarnda, farenjitte, bronitte, öksürükte kullanlmaktadr.
Aromaterapi
Da selvisi aromatik ya, aaç kokusundadr. Bütün stres tiplerinde kullanlmaktadr.
Kozmetikte Kullanm
Aromatik yan kuru cilt üzerine etkisi mevcuttur. Mantar enfeksiyonlarna kar kullanlr. Kepek ve ekzamada kullanlr. Vitiligo adn verdiimiz ala tedavisinde, seborede, yal ciltlerde, saçlarn beslenmesinde, derideki irritasyonlarda, Selülit tedavisinde ve vücuttaki su tutulmasnda etkilidir.
Kullanm ekli
Masaj ve banyoda uygulanmaktadr. Dorudan uygulanr. Kuru ciltlerde birkaç damla nemlendirici kremle masaj tarznda kullanlr. Yal ciltlerde kaynar suya birkaç damla konulduktan sonra baa havlu konularak yüze buhar tarznda uygulanr. Selülit tedavisinde masaj yaplarak dorudan uygulanmaktadr. Kullanlmadan önce dilüe edilmelidir. Omuzlara uygulama masaj tarzndadr. rite edici özelliinden dolay mukoza membranada kullanlmaz. Koyu cam ielerde saklanmaldr. Hamilelikte uygulanmaz.
Uygun Karmlar
Bergamot Selvi Yasemin Ardç Neroli Biberiye.

DEFNE
Latincesi Laurus Nobilis olup, Akdeniz bölgesinde yetien kn yaprak dökmeyen bir aaçtr. Yapraklar derimsi ve özel kokuludur. Meyveleri zeytin büyüklüünde olup ya bakmndan zengindir. Merhemi tpta romatizmal hastalklarda kullanlr. Defne yapraklarnda Folium Lauri ad verilen uçucu ya bulundurur ve defne yapraklar baharat olarak kullanlr.
Herbal Terapi
Mitolojide Apollon'un bandaki taç olan defne yapra, Yunanllara göre tanrlar tarafndan korunmann iaretidir. Sezar banyo suyuna defne yapra attrmakta idi. Baharat olarak balk ve et yemeklerinin arasna piirilirken konularak lezzet salamakta kullanlr. Sindirim sistemi hastalklarndan hazmszlkta,
itahszlkta, gastritte, karndaki gaz ikayetinde etkilidir. Solunum yolu hastalklarndan grip, müzmin bronitte ve ate düürmek için kullanlr. Kadn hastalklarndan adetin düzenlenmesinde etkilidir.
Aromaterapi
Defne ya tbbi olarak sert bir koku ve scaklk verir. Ya kaslarda geveme, vücut ssnda artma, antiseptik ve immun sistem adn verdiimiz baklk sistemini artrc etkisi vardr. Aromaterapide eklem arlarnda, adet arlarnda ve idrar retansiyonunda kullanlr. Souk algnlna bal eklem arlarnda, viral enfeksiyonlarda ve vücut direncinin artrlmasnda kullanlr.
Kullanm ekli
Defne ya masaj, buu ve lapa tarznda kullanlr. Ya scak suya konularak radyatör peteklerine konularak havadaki mikrobu ve virüsüöldürmekte kullanlr. Eklem arlarnda masaj tarznda kullanlmaktadr. Deriyi tahri edici etkisinden dolay dilüe edilerek kullanlmaldr. Hamilelik esnasnda kullanlmaz.

FESLE
EN OTU
Latincesi Ocimum Basilicum olan fesleen otunun, tatl fesleen otu çiçeinden aromatik ya elde edilmektedir. Asya ve özellikle Hint tbbnda önemli bir yeri vardr. Akdeniz ülkelerinde ve özelikle Kbrs'ta, Pasifik Adalar'nda ve Amerika'da yetiir.
Herbal Terapi
Pek çok ülkede yani cinsel gücü artrc etkisinden faydalanlmaktadr. Öte yandan, sindirim sistemine etkisinden dolay diyetisyenler tarafndan kullanlr.
Aromaterapi
Sindirim sisteminde, hazmszlkta, kusmalarda, barsak enfeksiyonlarnda, ishalde, karndaki gazda etkilidir. Sinir sistemi hastalklarndan migrende ve sinüzitte, nezlede etkilidir. Psikolojik rahatszlklardan anksiyete, histeri, uykusuzlukta kullanlr. Solunum sistemi hastalklarndan astm bronialede, hçkrkta, kronik bronitte kullanlr. Böcek sokmalarnda ve böcek sokmalarna kar kullanlmaktadr.
Kozmetikte Kullanm
Kozmetikte, cilt altnda varislere bal olumu dolam bozukluklar ve uyuukluklar gidermek için kullanlr. Derideki poor adn verdiimiz gözenekleri açarak hücrelerin havalanmasn salar.
Kullanm ekli
Masajla, banyoda ve inhalasyon tarznda kullanlmaktadr. Cildi temizlemek için çok az miktarda kullanlr. Masaj için kullanlrken dilüe edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta fesleen baz ahslarda deride iritasyon yapc etkiye sahiptir. Daima dikkatli kullanlmaldr. Hamilelikte kullanmaktan kaçnlmaldr.
Uygun Karmlar
Bergamot Lavanta Sardunya.
Son Gncelleme ( Cumartesi, 27 Eyll 2008 )
 
< nceki   Sonraki >