Masaj her yönü ile VİP MasaJ 'ta..
Sırt Masajı Yazdır e-Posta
Salı, 27 Mayıs 2008

SIRT MASAJI

Omurga, bir sütun gibi dizilmiş omur adı verilen küçük kemiklerden oluşur. Aralarında disk denilen süngerimsi bir madde bulunur. Sinir liflerinin bir araya gelmesiyle oluşan omurilik, bir kanal boyunca uzanır.

İyi bir sırt masajı, gerginliği azaltır, ağrı ve sızıları dindirir ve rahatlama sağlar. Duruş bozuklukları ve hareket hataları kasaların gerilmesine ve düğümlenmesine yol açar. Masaj, kasları gevşeterek onların neden olduğu acı ve ağrıları hafifletebilir.

Masaj, kasları gevşetmekle kalmaz, sağlığın korunmasına da katkıda bulunur. Sinirler omurgadan başlayarak tüm vücuda dağılır, sırt masajı sinirleri doğrudan etkileyerek sinir sistemini rahatlatır. Yavaş ve ritmik hareketlerle sakinleştirici; hızlı ve çabuk hareketlerle de canlandırıcı etki yaratabilir.

UYGULAMA FAALİYETİ

İŞ ÖNLÜĞÜ G İ Y İNİZ.Ellerinizi, başparmaklarınız omurganın her iki yanında ve diğer parmaklarınız başı gösterecek şekilde bele koyunuz.

Etkin Resim
Resim 4. 1: Eflöraj

Ellerinizle, masaj bölgesine basınç uygulayarak yukarı, ense köküne kadar klasik eflöraj tekniğini uygulayınız.

Etkin Resim
Şekil 4. 1: Eflöraj

Ellerinizi, ense kökündeki kaslar üzerinden omuzlara ve kolların üst kısmından vücut şekline uygun olacak şekilde yanlardan aşağıya doğru kaydırınız.

Etkin Resim
Şekil 4. 2: Sıvazlamada serbest dönüş

Baş parmaklar omurganın her iki yanında ve diğer parmaklarınız başı gösterecek şekilde iki elinizi aynı anda kullanarak belden enseye doğru oluklu eflöraj tekniğini uygulayınız.
Omuz başlarına sıkma hareketi uyguladıktan sonra aynı yoldan başlangıç noktasına dönünüz.

Etkin Resim
Resim 4. 2: Oluklu eflöraj

Bir eliniz diğerini takip edecek şekilde enseye doğru atlamalı eflöraj tekniğini uygulayınız. Tüm masaj bölgesinde bu tekniği uygulayınız.

Etkin Resim
Resim 4. 3: Atlamalı eflöraj

Ellerinizi sırtın yan tarafına çapraz olacak şekilde yerleştiriniz. Bir elinizi diğerinin üzerinden atlatarak uygulamayı sürdürünüz.

Etkin Resim
Resim 4. 4: El el üstünde eflöraj

Dört parmağınız sabit, başparmak hareketi ile tek ve çift el, düz ve çapraz friksiyon tekniğini uygulayınız.

Etkin Resim
Resim 4. 5: Baş parmak friksiyon

Baş parmak sabit dört parmak hareketi ile tek ve çift el, düz ve çapraz friksiyon tekniğini uygulayınız.

Etkin Resim
Resim 4. 6: Dört parmak friksiyon

Tek ve iki eliniz ile avuç içi friksiyon tekniğini uygulayınız.

Önce sağ ve sol eliniz kubbe şeklinde, parmak uçları ile, sonra elleriniz açık, parmaklar bitişik el ayaları ile değişimli bebe masajı tekniğini uygulayınız.

Etkin Resim
Resim 4.8: Bebe masajı el kubbe Resim 4.9: Bebe masajı el ayası

Bir elin parmaklarını, diğer elin parmakları arasından geçiriniz ve masaj bölgesine parmak uçlarınız, (resim 4.10) ve üst elin parmak eklemleri (resim 4.11) ile dik ve yatay derin friksiyon tekniğini uygulayınız.

Etkin Resim
Resim 4.10: El tarak dikey friksiyon Resim 4.11: El tarak yatay friksiyon

Masaj bölgesine el destekli derin friksiyon tekniğini uygulayınız. OMURGAYA UYGULAMA YAPMAYINIZ.

Etkin Resim
Resim 4.12: El destekli derin friksiyon

Tek elle yan gövde bölgesine petrisaj tekniğini uygulayınız.

Etkin Resim
4.13: Petrisaj

Yan gövde bölgesindeki kası ellerinizle tutarak yoğurma işlemi yapınız ve ilgili kas dokuyu "S" şekline getiriniz.
Etkin Resim Etkin Resim
Resim 4.14: Düz petrisaj Resim 4.15: Çapraz petrisaj
Omuz kavşağına petrisaj uygulayınız

Etkin Resim
Resim 4. 16: Omuz kavşağında petrisaj

Omuz başlarına petrisaj uygulayınız.

Etkin Resim
Resim 4.17: Omuz başında petrisaj

Müşterinizin baş kısmına geçerek, baş parmaklarınız köprücük kemikleri üzerinde dört parmağınız ile omuz kavşağına yoğurma tekniği uygulayınız.

Etkin Resim
Resim 4. 18: Dört parmak baskılı petrisaj

Aynı uygulamayı başparmaklarınızla yapınız.

Etkin Resim
Resim 4. 19: Baş parmak baskılı petrisaj

Kürek kemiği iç bölgesine petrisaj uygulayınız.

Etkin Resim
Resim 4.20: Kürek kemiği iç bölgesi petrisajı

Ellerinizi biri diğerinin önünde ve aynı yöne bakacak şekilde masaj alanına yerleştiriniz. Öndeki eliniz ile karşı taraftan çekme işlemi yaparken, diğer elle de karşıya doğru iterek kesme uygulayınız.

Etkin Resim
Resim 4.21: Düz kesme

Müşterinizin baş kısmına geçiniz. Ellerinizi çapraz olacak şekilde masaj alanına yerleştiriniz. Çapraz kesme uygulayınız.
Aynı uygulamayı müşterinizin baş kısmına geçerek belden yukarıya çapraz kesme tekniğine devam ediniz.

Etkin Resim
Resim 4. 22: Çapraz kesme

Yan gövdede çekiş ve itiş tekniğini uygulayınız.

Etkin Resim
Resim 4. 23: Yan gövde çekme itme

İki elinizle deriyi tutarak yukarıya doğru deri yürütmetekniğini uygulayınız.
Etkin Resim                 Etkin Resim
                Resim 4.25: Deri kontrolü                                                                                 Resim 4.26: Deri kontrolü
İki elinizin sırtını yan yana gelecek şekilde bele yerleştiriniz. Belden yukarıya omuza kadar el sırtı presyon tekniğini uygulayınız. El sırtıyla fırçalama işlemi uygulayarak başlangıç noktasına dönünüz.
Etkin Resim                                                     Etkin Resim
      Resim 4.27: El sırtı presyon                                                                                   Resim 4.28: El sırtı presyon
Ellerinizin sırtını boyun kısmında birleştirerek, omurgayı takip edecek şekilde bele kadar el sırtı presyon uygulayınız. Bele geldiğinizde ellerinizi açarak taraklama geçişle yukarıya doğru çıkınız.
Etkin Resim                                                      Etkin Resim
       Resim 4.29: El sırtı presy                                                                                          Resim 4.30: El sırtı presy
Ellerinizi yumruk yaparak masaj bölgesini hızlı ve ritmik hareketlerle yatay ve dikey yumruklayınız.
PERKİSYON TEKNİĞİNDE OMURGAYAVEBÖBREKLER ÜZERİNE UYGULAMA YAPMAYINIZ.
Etkin Resim                                      Etkin Resim
         Şekil 4.3:Dik yumruklama                                               Resim 4.31: Yatay yumruklama
Masaj alanına sağ ve sol ellerinizi kubbe şeklinde yerleştiriniz. Bileklerinizden hareket ettirerek avuç içinde sıkışan havayla birlikte ritmik ve hızlı vuruşlar uygulayınız.

Etkin Resim
Şekil 4. 4:Tapotmen

Elleriniz oldukça gevşek, parmaklarınız hafifçe açık, el deriye dik olacak şekilde dirseğin   hareketiyle vuruşlarınızı yapınız.

Etkin Resim
Şekil 4. 5: Haşman

Ellerinizi, parmak uçları deri üzerinde, bir el diğerini destekler şekilde masaj alanına koyunuz. Avuç içini aşağı ve yukarı hareket ettirerek deri üzerinde belirli aralıklarla vurma çarpma hareketi uygulayınız.

Etkin Resim
Resim 4. 32: Klakman

Ellerinizi masaj yapılacak cilt yüzeyine koyunuz.    Omuzdan   ve   dirsekten   çok   hızlı   hareketlerle titreşim sağlayarak ellerinizi sabit uygulama yapınız.

Etkin Resim
Resim 4.33: Avuç içi sabit kaydırıcı vibrasyon

Ellerinizi doku üzerinde kaydırarak uygulamaya Devam ediniz. Tek eliniz ve iki elinizle uygulamayı ve sürdürünüz.
Tek elinizin dört parmağı ile virgül şeklindevibrasyon uygulayınız.

Etkin Resim
Resim 4.34:Dört parmak vibrasyon

Üç parmak kaydırıcı vibrasyon uygulayınız.

Etkin Resim
Resim 4.35: Üç parmak kaydırıcı vibrasyon

Klasik eflörajla uygulamaya son veriniz.

Etkin Resim
Resim 4. 1: Bitiriş Eflörajı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

 

Son Güncelleme ( Cuma, 19 Eylül 2008 )
 
< Önceki   Sonraki >